TAXI Mai Linh

857-809, QL6, Chiềng Sinh, Sơn La, Việt Nam

Phone: 02126292929

TAXI Sao Xanh

Tổ 1, Phường Quyết Thắng, Tp. Sơn La, Sơn La, Việt Nam

Phone: 0212 6 26 26 26

Taxi Ngôi sao Việt

Mộc Châu

Phone: 02123 766 766

Taxi Thảo Nguyên

55, Tiểu Khu 4, TT. Mộc Châu, Mộc Châu, Sơn La

Phone: 02123 86 86 86