Lịch trình của tôi

Lịch trình của tôi
 • From date 16/03/2020
 • Days 3 Days
 • Total travel distance km
 • Places 13 places
 • Comments
 • Reviews
Day 1 2 places
 • 17:00
  HOA MOC CHAU restaurant 150,000 đ

  , , Thị trấn NT Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

 • 20:15
  Fairy House 600,000 đ

  , , Xã Đông Sang, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

Day 2 6 places
 • 07:00
  Doanh nghiệp tư nhân chè Mộc Sương Free

  , , Xã Tân Lập, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

 • 09:00
  Thác Dải Yếm 50,000 đ

  , , Xã Mường Sang, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

 • 11:25
  goat meat Tran The MOC CHAU 200,000 đ

  , , Thị trấn NT Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

 • 15:21
  Nhà máy thủy điện Sơn La Free

  , , Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

 • 17:00
  Suối nước nóng bản Ít Free

  , , Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

 • 22:00
  Viet Hung Hotel 600,000 đ

  , , Phường Quyết Tâm, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Day 3 5 places
 • 07:00
  Cầu Pá Uôn Free

  , , Xã Chiềng Ơn, Huyện Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn La

 • 09:06
  Hồ thủy điện Sơn La Free

  , , Xã Chiềng Ơn, Huyện Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn La

 • 11:16
  Dung Thuy restaurant 200,000 đ

  , , Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn La

 • 18:00
  Nhà hàng suối hẹn - vườn đào 250,000 đ

  , , Phường Quyết Tâm, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

 • 20:00
  Viet Hung Hotel 600,000 đ

  , , Phường Quyết Tâm, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Comments and Reviews

Reviews
Alls
( comments)

Login to reviews

You need to or Register new account for leaving comments.