Lịch trình của tôi

Lịch trình của tôi
 • From date 06/12/2018
 • Days 2 Days
 • Total travel distance km
 • Places 12 places
 • Comments
 • Reviews
Day 1 6 places
 • 07:00
  Du lịch cộng đồng bản Áng Free

  , , Xã Đông Sang, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

 • 09:11
  Hang Dơi Free

  , , Thị trấn Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

 • 11:17
  goat meat Tran The MOC CHAU 200,000 đ

  , , Thị trấn NT Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

 • 13:41
  Thác Dải Yếm Free

  , , Xã Mường Sang, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

 • 18:00
  Nhà hàng Thường Hiền 1 150,000 đ

  , , Thị trấn Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

 • 20:00
  Thien Son Hotel 500,000 đ

  , , Thị trấn Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

Day 2 6 places
 • 07:00
  Son La Provincial Museum Free

  , , Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

 • 09:00
  Son La Prison historical relic Free

  , , Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

 • 11:08
  Que Lam Ngu Che stele historical relic and King Le Thai Tong temple Free

  , , Phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

 • 13:19
  Nhà hàng suối hẹn - vườn đào 250,000 đ

  , , Phường Quyết Tâm, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

 • 16:23
  Nhà máy thủy điện Sơn La Free

  , , Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

 • 17:30
  Suối khoáng nóng bản Moòng Free

  , , Xã Hua La, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Comments and Reviews

Reviews
Alls
( comments)

Login to reviews

You need to or Register new account for leaving comments.