Lịch trình của tôi

Lịch trình của tôi
 • From date 08/12/2018
 • Days 1 Days
 • Total travel distance km
 • Places 7 places
 • Comments
 • Reviews
Day 1 7 places
 • 07:00
  Cửa khẩu Lóng Sập Free

  , , Thị trấn Bắc Yên, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

 • 10:31
  Du lịch cộng đồng bản Áng Free

  , , Xã Đông Sang, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

 • 11:47
  HOA MOC CHAU restaurant 150,000 đ

  , , Thị trấn NT Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

 • 14:14
  Thác Dải Yếm Free

  , , Xã Mường Sang, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

 • 15:33
  Hang Dơi Free

  , , Thị trấn Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

 • 17:47
  Salmon 64 Restaurant Moc Chau 250,000 đ

  , , Thị trấn NT Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

 • 20:59
  Ben's Hotel 500,000 đ

  , , Thị trấn NT Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

Comments and Reviews

Reviews
Alls
( comments)

Login to reviews

You need to or Register new account for leaving comments.