Hồ Tiền Phong

Introdution

Price: Free

Phone:

Time to visit a place: 120 phút

Open Time: 7:00 AM - Close Time: 6:00 PM

Email: trantungsla26@gamil.com

Address: Xã Mường Bon, Huyện Mai Sơn, Son La Province

Hồ Tiền Phong có diện tích 72ha, nằm gọn trong lòng hai dãy núi mang dáng hai con rồng chầu. Xung quanh hồ là hệ sinh thái nhiệt đới với nhiều loại thực vật, giữa lòng hồ là một đảo nổi có diện tích 10.000m2. Hồ nước là nơi nuôi trồng thủy sản, cung cấp nước sản xuất, là lá phổi điều hòa không khí cho khu vực này.

Map

Introdution

×

Hồ Tiền Phong có diện tích 72ha, nằm gọn trong lòng hai dãy núi mang dáng hai con rồng chầu. Xung quanh hồ là hệ sinh thái nhiệt đới với nhiều loại thực vật, giữa lòng hồ là một đảo nổi có diện tích 10.000m2. Hồ nước là nơi nuôi trồng thủy sản, cung cấp nước sản xuất, là lá phổi điều hòa không khí cho khu vực này.

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Accommodations

Entertainment