ThaHang Ngũ Động Bản Ôn
ThaHang Ngũ Động Bản Ôn

Introdution

Price: Free

Phone:

Time to visit a place: 120 phút

Open Time: 7:00 AM - Close Time: 6:00 PM

Email: trantungsla26@gamil.com

Address: Tiểu khu Cờ Đỏ, Thị trấn NT Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Son La Province

Hang Ngũ Động Bản Ôn là hệ thống 5 hang động gắn liền với thuyết ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Đây là một thắng cảnh đẹp, với hệ thống nhũ đá nguyên sơ, hình tượng phong phú đã được thiên nhiên kiến tạo qua hàng chục vạn năm, ngày nay vẫn đang tiếp tục bồi đắp. Hang động bản Ôn nằm trong một khu rừng nguyên sinh, khí hậu trong lành, mát mẻ, có nhiều loại gỗ quý.

          Di tích danh thắng Hang động Bản Ôn đã được xếp hạng cấp tỉnh năm 2008

Map

Introdution

×

Hang Ngũ Động Bản Ôn là hệ thống 5 hang động gắn liền với thuyết ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Đây là một thắng cảnh đẹp, với hệ thống nhũ đá nguyên sơ, hình tượng phong phú đã được thiên nhiên kiến tạo qua hàng chục vạn năm, ngày nay vẫn đang tiếp tục bồi đắp. Hang động bản Ôn nằm trong một khu rừng nguyên sinh, khí hậu trong lành, mát mẻ, có nhiều loại gỗ quý.

          Di tích danh thắng Hang động Bản Ôn đã được xếp hạng cấp tỉnh năm 2008

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Accommodations

Entertainment