Nhà máy thủy điện Sơn La
Nhà máy thủy điện Sơn La
Nhà máy thủy điện Sơn La
Nhà máy thủy điện Sơn La

Introdution

Price: Free

Phone:

Time to visit a place: 120 phút

Open Time: 7:00 AM - Close Time: 6:00 PM

Email: trantungsla26@gamil.com

Address: Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Son La Province

Nhà máy được khởi công xây dựng năm 2005. Sau 7 năm xây dựng, Thủy điện được khánh thành cuối năm 2012, sớm hơn kế hoạch 3 năm. Trở thành nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Đến đây, du khách còn được tham quan Phòng trưng bày "Di sản văn hóa vùng lòng hồ Thủy điện Sơn La", nơi lưu giữ và trưng bày hàng ngàn hiện vật được sưu tầm, trục vớt trong quá trình di dân và xây dựng Nhà máy Thủy điện Sơn La.

Map

Introdution

×

Nhà máy được khởi công xây dựng năm 2005. Sau 7 năm xây dựng, Thủy điện được khánh thành cuối năm 2012, sớm hơn kế hoạch 3 năm. Trở thành nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Đến đây, du khách còn được tham quan Phòng trưng bày "Di sản văn hóa vùng lòng hồ Thủy điện Sơn La", nơi lưu giữ và trưng bày hàng ngàn hiện vật được sưu tầm, trục vớt trong quá trình di dân và xây dựng Nhà máy Thủy điện Sơn La.

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Accommodations

Food

Entertainment