Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với UBND huyện Vân Hồ, Mộc Châu về phát triển du lịch

05/12/2018 05/12/2018

1674 0

Ngày 05/12/2018, tại UBND huyện Vân Hồ và UBND huyện Mộc Châu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức buổi làm việc nhằm nắm bắt tình hình phát triển du lịch trên địa bàn hai huyện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý và tổ chức các hoạt động du lịch.

Đoàn công tác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đồng chí Nguyễn Như Cầu – Phó Giám đốc Sở; đồng chí Hoàng Chí Thức - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Sơn La; đồng chí Bùi Khắc Bạo - Trưởng phòng Quản lý Du lịch và các đồng chí chuyên viên Sở VHTTDL.

Phía huyện Vân Hồ và Mộc Châu có các đồng chí là lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin và đại diện của các công ty, tập đoàn, doanh nghiệp, hợp tác xã…kinh doanh du lịch trên địa bàn hai huyện.

Buổi làm việc đã chia sẻ giữa cơ quan quản lý nhà nước, Hiệp hội Du lịch và các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý và tổ chức các hoạt động du lịch.

Đoàn công tác đã nghi nhận và sẽ trình các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian tiếp theo.

Vương Nhị

Bản đồ

Lịch trình mẫu