Bệnh Viện Đa Khoa Mộc Châu

Tiểu khu 11, TT. Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

Số điện thoại: 02123866152

Bệnh viện Đa Khoa Thảo Nguyên

TK Bệnh viện II, TTNT Mộc Châu, Mộc Châu, Sơn La

Số điện thoại: 02123866046

Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Nhai

TL107, Mường Giàng, Quỳnh Nhai, Sơn La, Việt Nam

Số điện thoại: +84 212 3833 304

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La

Chiềng An, Sơn La, Việt Nam

Số điện thoại: +84 212 3852 326

Bệnh Viện Đa Khoa Cuộc Sống

Chiềng Cơi, Sơn La, Việt Nam

Số điện thoại: +84 91 171 33 99

Bệnh viện Mắt Sơn La

Chiềng An, Sơn La, Việt Nam

Số điện thoại: +84 212852738

Bệnh Viện Huyện Mường La

ít Ong, Mường La, Sơn La

Số điện thoại: 0212 3830036

Bệnh viện Đa khoa Huyện Phù Yên

37 tt. Phù Yên, TT. Phù Yên, Phù Yên, Sơn La, Việt Nam

Số điện thoại: +84 212 3864 156