Công An huyện Mộc Châu

168 Tô Hiệu, TT. Mộc Châu, Mộc Châu, Sơn La

Số điện thoại: 02123 866 113

Công An Thành phố Sơn La

189 Tô Hiệu, P. Chiềng Lề, Sơn La, Việt Nam

Số điện thoại: +84 22852541

Công an tỉnh Sơn La

Tô Hiệu, P. Tô Hiệu, Sơn La, Việt Nam

Số điện thoại: (0212) 3.870.101

Công an huyện Mường La

ít Ong, Mường La, Sơn La

Số điện thoại: 0212 3830237