Bến Xe Khách Sơn La

Lê Duẩn, Chiềng Sinh, Tp. Sơn La, Sơn La, Việt Nam

Số điện thoại: +84 223874391

Bến Xe Khách Phù Yên

QL37, TT. Phù Yên, Phù Yên, Sơn La, Việt Nam

Số điện thoại: +84 212 3863 312

Bến Xe Mộc Châu

Tô Hiệu, TT. Mộc Châu, Mộc Châu, Sơn La, Việt Nam

Số điện thoại: +84 212 3866 592