Phòng bán vé Máy Bay

16a đường Sơn La, Ngô Quyền, P. Tô Hiệu, Sơn La, Việt Nam

Số điện thoại: +84 97 699 78 89