Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Nhà hàng Hoa Mộc Châu

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Fairy House

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 23:59
Ngày 2
 • Doanh nghiệp tư nhân chè Mộc Sương

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Thác Dải Yếm

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Dê tơ Trần Thế Mộc Châu

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Nhà máy thủy điện Sơn La

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Suối nước nóng bản Ít

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Khách Sạn Việt Hưng

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
Ngày 3
 • Cầu Pá Uôn

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Hồ thủy điện Sơn La

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà Hàng Dũng Thúy

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Nhà hàng suối hẹn - vườn đào

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Khách Sạn Việt Hưng

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59