Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Chimi Farm – Dâu tây Mộc Châu

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Du lịch cộng đồng bản Áng

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà hàng Thường Hiền 1

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Mộc Châu Happy Land

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00