Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Bảo tàng tỉnh Sơn La

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Di tích lịch sử Nhà tù Sơn La

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà Hàng Rừng Vàng

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 21:59
 • Khu du lịch Rừng Vàng

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà hàng Bó Ban

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59