Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Hang Ngũ Động Bản Ôn

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Hang Dơi

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà Ta Homestay

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Cầu kính Mộc Châu, cầu tình yêu

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 20:00