Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Du lịch cộng đồng bản Áng

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Hang Dơi

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Dê tơ Trần Thế Mộc Châu

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Thác Dải Yếm

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà hàng Thường Hiền 1

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Khách Sạn Thiên Sơn

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 23:59
Ngày 2
 • Bảo tàng tỉnh Sơn La

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Di tích lịch sử Nhà tù Sơn La

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Di tích lịch sử - Văn hóa Văn bia Quế Lâm ngự chế và Đền thờ Vua Lê Thái Tông

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà hàng suối hẹn - vườn đào

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Nhà máy thủy điện Sơn La

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Suối khoáng nóng bản Moòng

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00