Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Vườn đào Lóng Luông

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Du lịch cộng đồng xã Chiềng Yên

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Quán Lan Hồng 64

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Vườn hoa nhiệt đới Mộc Châu

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Cửa khẩu Lóng Sập

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Tuân Gù Quán

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Fairy House

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 23:59