Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Nhà hàng Cá hồi 64 Mộc Châu

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Thảo Nguyên Resort Mộc Châu

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 23:59
Ngày 2
 • Cầu kính Mộc Châu, cầu tình yêu

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 20:00
 • Nhà hàng Sơn Lẩu Quán

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Di tích lịch sử Nhà tù Sơn La

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Suối khoáng nóng bản Moòng

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Khách sạn Hoàng Gia

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 23:59
Ngày 3
 • Cầu Pá Uôn

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Hồ thủy điện Sơn La

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Khách sạn Hoàng Gia

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 23:59