Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 23:59

Bản Phiêng Ngùa Xã Chiềng Xôm, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

02123851668

nhahangbobansla@gmail.com

Điểm đặc trưng
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)