Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 23:59

Tiểu khu 5 (khu Bãi Bắn Cũ) Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

0962096999

nhahangsamsipmla@gmail.com

Điểm đặc trưng
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)