Di tích lịch sử Nhà tù Sơn La
Di tích lịch sử Nhà tù Sơn La
Di tích lịch sử Nhà tù Sơn La
Di tích lịch sử Nhà tù Sơn La
Di tích lịch sử Nhà tù Sơn La

Tham quan chế độ CAMERA

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: trantungsla26@gamil.com

Địa chỉ: Nằm trên đồi Khau Cả, tổ 8 Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

 

          Nhà tù Sơn La do thực dân Pháp xây dựng năm 1908 với diện tích 1.217 m2, mang tính chất Nhà tù hàng tỉnh. Năm 1930, mở rộng thêm 797m2, sau 2 lần mở rộng, Nhà tù Sơn La có tổng diện tích là 2.014 m2 và được đổi tên thành Nhà ngục Sơn La. Trong 15 năm từ 1930 đến 1945, hàng nghìn người Việt Nam yêu nước đã bị giam cầm tại nơi đây, họ đã biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ các chiến sỹ cách mạng trung kiên cho Đảng như đồng chí Tô Hiệu, Lê Đức Thọ, Trần Đăng Ninh, Nguyễn Lương Bằng, Trường Chinh...

          Di tích được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng Quốc gia năm 1962

Bản đồ

Giới thiệu

×

 

          Nhà tù Sơn La do thực dân Pháp xây dựng năm 1908 với diện tích 1.217 m2, mang tính chất Nhà tù hàng tỉnh. Năm 1930, mở rộng thêm 797m2, sau 2 lần mở rộng, Nhà tù Sơn La có tổng diện tích là 2.014 m2 và được đổi tên thành Nhà ngục Sơn La. Trong 15 năm từ 1930 đến 1945, hàng nghìn người Việt Nam yêu nước đã bị giam cầm tại nơi đây, họ đã biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ các chiến sỹ cách mạng trung kiên cho Đảng như đồng chí Tô Hiệu, Lê Đức Thọ, Trần Đăng Ninh, Nguyễn Lương Bằng, Trường Chinh...

          Di tích được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng Quốc gia năm 1962

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Giải trí