Di tích lịch sử Cây Đa bản Hẹo

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: trantungsla26@gamil.com

Địa chỉ: Đường Chu Văn Thịnh Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

 

          Di tích lịch sử Cây Đa bản Hẹo thuộc quần thể Di tích lịch sử Nhà tù Sơn La. Đây là địa điểm liên lạc bí mật giữa Trung ương Đảng với Chi bộ Nhà tù Sơn La từ năm 1943. Từ địa điểm này, Chi bộ nhà tù Sơn La nhận được sự chỉ đạo thường xuyên của Trung ương Đảng để tổ chức lãnh đạo, đấu tranh đưa các cán bộ trung kiên của Đảng trở về với phong trào cách mạng, góp phần to lớn vào thắng lợi của cách mạng tháng Tám.     

Bản đồ

Giới thiệu

×

 

          Di tích lịch sử Cây Đa bản Hẹo thuộc quần thể Di tích lịch sử Nhà tù Sơn La. Đây là địa điểm liên lạc bí mật giữa Trung ương Đảng với Chi bộ Nhà tù Sơn La từ năm 1943. Từ địa điểm này, Chi bộ nhà tù Sơn La nhận được sự chỉ đạo thường xuyên của Trung ương Đảng để tổ chức lãnh đạo, đấu tranh đưa các cán bộ trung kiên của Đảng trở về với phong trào cách mạng, góp phần to lớn vào thắng lợi của cách mạng tháng Tám.     

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Giải trí