Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào
Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào
Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: trantungsla26@gamil.com

Địa chỉ: Bản Lao Khô Xã Phiêng Khoài, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La

Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam – Lào là nơi ghi dấu quá trình hoạt động và chiến công của đồng chí Kaysone Phomvihane (cố Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào) và ban xung phong Lào – Bắc. Ban được giao nhiệm vụ liên lạc với Ủy ban kháng chiến, Tỉnh bộ Việt minh Sơn La với Ban xung phong Trung Dũng định kỳ sinh hoạt, thống nhất các hoạt động tương trợ lẫn nhau gây dựng cơ sở cách mạng, phát động phong trào du kích chuẩn bị mọi điều kiện cho Ban xung phong Lào - Bắc, phát triển các căn cứ cách mạng trên đất nước Lào trong những năm 1948- 1950.

          Mảnh đất và con người bản Lao Khô đã che chở, đùm bọc đồng chí Kaysone Phomvihane trong suốt quá trình hoạt động cách mạng. Di tích lịch sử cách mạng này đã minh chứng cho tình đoàn kết sắt son giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Lào.

            Di tích đã được xếp hạng Quốc gia năm 2012.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam – Lào là nơi ghi dấu quá trình hoạt động và chiến công của đồng chí Kaysone Phomvihane (cố Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào) và ban xung phong Lào – Bắc. Ban được giao nhiệm vụ liên lạc với Ủy ban kháng chiến, Tỉnh bộ Việt minh Sơn La với Ban xung phong Trung Dũng định kỳ sinh hoạt, thống nhất các hoạt động tương trợ lẫn nhau gây dựng cơ sở cách mạng, phát động phong trào du kích chuẩn bị mọi điều kiện cho Ban xung phong Lào - Bắc, phát triển các căn cứ cách mạng trên đất nước Lào trong những năm 1948- 1950.

          Mảnh đất và con người bản Lao Khô đã che chở, đùm bọc đồng chí Kaysone Phomvihane trong suốt quá trình hoạt động cách mạng. Di tích lịch sử cách mạng này đã minh chứng cho tình đoàn kết sắt son giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Lào.

            Di tích đã được xếp hạng Quốc gia năm 2012.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Giải trí