Di tích lịch sử Nơi Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ, công nhân Nông trường Mộc Châu

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: trantungsla26@gamil.com

Địa chỉ: Tiểu khu Xưởng Sữa Thị trấn NT Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

Ngày 8/5/1959, Bác Hồ cùng đoàn đại biểu Chính phủ đã lên thăm Tây Bắc và nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ, công nhân Nông trường Mộc Châu. Bác đã căn dặn:

“Luôn cố gắng

Khắc phục khó khăn

Tiến lên thật hăng

Làm tròn nhiệm vụ”

          Để bày tỏ lòng thành kính với Bác và giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau, Di tích được khởi công ngày 8/5/2009 và được khánh thành ngày 12/7/2010.

          Di tích được xếp hạng cấp tỉnh năm 2004

Bản đồ

Giới thiệu

×

Ngày 8/5/1959, Bác Hồ cùng đoàn đại biểu Chính phủ đã lên thăm Tây Bắc và nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ, công nhân Nông trường Mộc Châu. Bác đã căn dặn:

“Luôn cố gắng

Khắc phục khó khăn

Tiến lên thật hăng

Làm tròn nhiệm vụ”

          Để bày tỏ lòng thành kính với Bác và giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau, Di tích được khởi công ngày 8/5/2009 và được khánh thành ngày 12/7/2010.

          Di tích được xếp hạng cấp tỉnh năm 2004

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Giải trí