Văn bia lưu niệm Đoàn 83 Quân tình nguyện Việt Nam

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: trantungsla26@gamil.com

Địa chỉ: Bản Áng Xã Đông Sang, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

Di tích lịch sử Văn Bia lưu niệm Đoàn 83 Quân tình nguyện Việt Nam là nơi ghi dấu những tấm gương hy sinh vì nghĩa vụ Quốc tế cao cả, viết lên trang sử vàng oanh liệt của mối tình đoàn kết Việt Nam - Lào trong thời kỳ từ năm 1955- 1959. Đoàn 83 Quân tình nguyện Việt Nam đã có rất nhiều đóng góp vào thắng lợi của cách mạng Lào, bảo vệ biên cương tổ quốc và tham gia xây dựng quê hương Mộc Châu.

          Di tích được xếp hạng cấp tỉnh năm 2004

Bản đồ

Giới thiệu

×

Di tích lịch sử Văn Bia lưu niệm Đoàn 83 Quân tình nguyện Việt Nam là nơi ghi dấu những tấm gương hy sinh vì nghĩa vụ Quốc tế cao cả, viết lên trang sử vàng oanh liệt của mối tình đoàn kết Việt Nam - Lào trong thời kỳ từ năm 1955- 1959. Đoàn 83 Quân tình nguyện Việt Nam đã có rất nhiều đóng góp vào thắng lợi của cách mạng Lào, bảo vệ biên cương tổ quốc và tham gia xây dựng quê hương Mộc Châu.

          Di tích được xếp hạng cấp tỉnh năm 2004

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Giải trí