Chùa Vặt Hồng

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: trantungsla26@gamil.com

Địa chỉ: Trung tâm bản Vặt Xã Mường Sang, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

Chùa Vặt Hồng được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ XIV, tại trung tâm bản Vặt, xã Mường Sang (Mộc Châu), trên một dải đất tự nhiên cao hơn khu vực xung quanh. Trong chùa được đặt 1 pho tượng lớn, 8 pho tượng vừa, 56 pho tượng nhỏ được đúc bằng đồng; 2 pho tượng đúc bằng thiếc, 1 pho tượng được tạc bằng ngà voi, nay một số còn được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh. Ngày xưa tại chùa Vặt Hồng thường được tổ chức lễ hội, một năm hai lần, vào tháng 3-4 là Lễ hội Xin Nước và vào tháng 5-6 là Lễ hội Tắm Tượng. Những lễ hội này gắn liền với tín ngưỡng cầu mưa, cầu may của cư dân sản xuất nông nghiệp.

Chùa Vặt Hồng được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hoá cấp tỉnh năm 2013

Bản đồ

Giới thiệu

×

Chùa Vặt Hồng được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ XIV, tại trung tâm bản Vặt, xã Mường Sang (Mộc Châu), trên một dải đất tự nhiên cao hơn khu vực xung quanh. Trong chùa được đặt 1 pho tượng lớn, 8 pho tượng vừa, 56 pho tượng nhỏ được đúc bằng đồng; 2 pho tượng đúc bằng thiếc, 1 pho tượng được tạc bằng ngà voi, nay một số còn được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh. Ngày xưa tại chùa Vặt Hồng thường được tổ chức lễ hội, một năm hai lần, vào tháng 3-4 là Lễ hội Xin Nước và vào tháng 5-6 là Lễ hội Tắm Tượng. Những lễ hội này gắn liền với tín ngưỡng cầu mưa, cầu may của cư dân sản xuất nông nghiệp.

Chùa Vặt Hồng được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hoá cấp tỉnh năm 2013

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Giải trí