Nhà máy thủy điện Sơn La
Nhà máy thủy điện Sơn La
Nhà máy thủy điện Sơn La
Nhà máy thủy điện Sơn La

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: trantungsla26@gamil.com

Địa chỉ: Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

Nhà máy được khởi công xây dựng năm 2005. Sau 7 năm xây dựng, Thủy điện được khánh thành cuối năm 2012, sớm hơn kế hoạch 3 năm. Trở thành nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Đến đây, du khách còn được tham quan Phòng trưng bày "Di sản văn hóa vùng lòng hồ Thủy điện Sơn La", nơi lưu giữ và trưng bày hàng ngàn hiện vật được sưu tầm, trục vớt trong quá trình di dân và xây dựng Nhà máy Thủy điện Sơn La.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Nhà máy được khởi công xây dựng năm 2005. Sau 7 năm xây dựng, Thủy điện được khánh thành cuối năm 2012, sớm hơn kế hoạch 3 năm. Trở thành nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Đến đây, du khách còn được tham quan Phòng trưng bày "Di sản văn hóa vùng lòng hồ Thủy điện Sơn La", nơi lưu giữ và trưng bày hàng ngàn hiện vật được sưu tầm, trục vớt trong quá trình di dân và xây dựng Nhà máy Thủy điện Sơn La.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Giải trí